1. თამარ კობახიძე – Council of Europe Office in Georgia (https://www.coe.int/en/web/tbilisi)
 2. დალი ოსეფაშვილი – Black Sea International University (https://ibsu.edu.ge)
 3. ზაზა ცირამუა – Georgian Technical University (https://gtu.ge/)
 4. ელენე ჭეიშვილი – The Sector Economy and Economic Policy Committee of the Parliament of Georgia (https://parliament.ge/en/parliament/committees/50924/about)
 5. თამილა შაბაშვილი – The Sector Economy and Economic Policy Committee of the Parliament of Georgia (https://parliament.ge/en/parliament/committees/50924/about)
 6. გიორგი გიორგანაშვილი – Personal Data Protection Service (https://personaldata.ge/en)
 7. ზვიად გაბისონია – Business and Technologies University (https://btu.edu.ge/)
 8. ზაზა ქოიავა – University of Georgia (https://ug.edu.ge/)
 9. ნიკოლოზ გაგნიძე – National Cybersecurity Association (http://ncsa.ge)
 10. თეა იმედაძე –East European University (https://eeu.edu.ge/)
 11. ქეთი რეხვიაშვილი – Internet Society Georgia (https://isoc.ge)
 12. ნიკოლოზ გელაშვილი – Bank of Georgia (bog.ge)