საქართველოს ინტერნეტ-მმართველობის მე-9 ფორუმი

14 დეკემბერი, რუმს ჰოტელ თბილისი, კოსტავას 14

რეგისტრაცია 

09.00- 10:00

ფორუმის გახსნა, მისასალმებელი სიტყვა

10:00am–10.30am

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
გურამ გურამიშვილი – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე
დავით წიკლაური – USAID საქართველოს კერძო სექტორის განვითარების უფროსი მრჩეველი
ნათია კუკულაძე – კომუნიკაციების კომისია, კომისიის წევრი

USAID-ის ანგარიში – ქვეყნის ციფრული ეკოსისტემის შეფასება

10.30pm – 10.45pm

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
მიქაელ ბეიკერი – USAID-ის ციფრული განვითარებისა და კიბერუსაფრთხოების უფროსი მრჩეველი

საქართველოს ელექტრონული კომერციის რეგულირება

10.45am – 11.45am

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
მოდერატორი:
თამარ ბუაძე – მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერების კომპონენტის ხელმძღვანელი, USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამა
გიორგი პაპავა, წამყვანი ეკონომისტი, ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი, ელექტრონული კომერციის რეფორმის პროგრესის შეფასება
პანელური დისკუსია:
ეკა ყუბუსიძე –კომუნიკაციების, ინფორმაციისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
ნატალია ჭყოიძე – საგადახდო სისტემების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ეროვნული ბანკი
ლადო კანდელაკი – იქომერს ასოციაცია საქართველოს თავმჯდომარე

შესვენება ყავაზე

11.45am – 12.15pm


საქართელო საერთაშორისო ინტერნეტ შეერთებების გასაყარზე და ინტერნეტ ფრაგმენტაციის ახალი გამოწვევები

12.15am – 13.15am

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
მოდერატორი:
ვლადიმერ სვანაძე – ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსოტეტის აფილირებული პროფესორი, საჯარო მმართველობის დოქტორი
პანელის მონაწილეები:
ეკა იმედაძე – კომუნიკაციების კომისია, კომისიის წევრი
ეკა ყუბუსიძე – კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
ვაჰან ჰოვსეპიანი – RIPE NCC-ის საგარეო ურთერთობათა ოფიცერი
ჰიმატ სინგხ სანდუ – ციფრული განვითარების სპეციალისტი, მსოფლიო ბანკი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი კანონი და ევროპული სტანდარტები საქართველოსთვის

13.15pm – 13.30pm

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
ქეთევან კუკავა  „ინტერნეტ საზოგადოება საქართველოს“ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემატური ჯგუფის ხელმძღვანელი – „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი კანონი და ევროპული სტანდარტების დანერგვის მნიშვნელობა საქართველოსთვის“

სადილი

13.30pm – 14.20pm

ინტერნეტ ფრაგმენტაციის გამოწვევა

14.20pm – 14.30pm

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
მიხაილ ანისიმოვი, გლობალური ჩართლობის უფროსი მენეჯერი აღმოსავლეთ ევროპა და ცენტრალური აზია, მინიჭებული სახელებისა და ნომრების ინტერნეტ კორპორაცია (ICANN)

ინტერნეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება – 5G და ინფრასტრუქტურის გაზიარების ახალი კანონი, IXP საქართველოში და სხვა ტენდენციები

14.30pm – 15.30pm

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
მოდერატორი:
სანდრო ქარუმიძე – სპექტრის და ტექნოლოგიების დეპარტემენტის უფროსი, კომუნიკაციების კომისია
მონაწილეები:
ეკა ყუბუსიძე – კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო  და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი,  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო    
მარიამ სულაბერიძე – დირექტორი, ოუპენ ნეტი
ეკა სიჭინავა – კონკურენციის ხელშეწყობისა და ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი, კომუნიკაციების კომისია
რატი ახვლედიანი – გენერალური დირექტორი, ინექსფონ ტელეკომი
უჩა სეთური – ააიპ “საქართველოს ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ასოციაციის” გამგეობის თავმჯდომარე

ციფრული მმართველობა და ტენოლოგიების სამართლის გამოწვევები, ხელოვნური ინტელექტის ეთიკური და სამართლებრივი სტანდარტები

15.30pm – 16.30pm

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
მოდერატორი:
ზვიად გაბისონია – პროფესორი, სამართლის დოქტორი, ბტუ “ციფრული მმართველობა და ხელოვნური ინტელექტი საჯარო სექტორში” სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი
მომხსენებლები:
თამილა შაბაშვილი – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის აპარატის უფროსი
 თამარ როსტიაშვილი – საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი
გიორგი ხატიძე – პროფესორი, სამართლის დოქტორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დეკანი

შესვენება ყავაზე

16.30pm – 16.45pm

ციფრული წიგნიერების სწავლება საქართველოში – შედეგები და გამოწვევები; კიბერგანათლება აკადემიურ საფეხურზე; ციფრული მოქალაქეობის ინდექსი

16.45pm – 17.45pm

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
მოდერატორი:
მარიკა სიხარულიძე, ციფრული წიგნიერების ექსპერტი
მონაწილეები:
ნათია კუკულაძე – კომუნიკაციების კომისიის წევრი
ნიკოლოზ გაგნიძე – USAID-ის საჯარო მმართველობის პროგრამა
დალი ოსაფაშვილი – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ვლადიმერ სვანაძე – ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი
დავით კიზირია – ციფრული საზოგადოების ინსტიტუტი
დავით შავგულიძე – ციფრული საზოგადოების ინსტიტუტი

ფორუმის შეჯამება და დახურვა

17.45pm – 18.00pm

საქართველოს ინტერნეტ-მმართველობის მე-9 ფორუმი

14 დეკემბერი, რუმს ჰოტელ თბილისი, კოსტავას 14

რეგისტრაცია 

09.00- 10.00

ფორუმის გახსნა, მისასალმებელი სიტყვა

10:00am–10.30am

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
გურამ გურამიშვილი – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე
დავით წიკლაური – USAID საქართველოს კერძო სექტორის განვითარების უფროსი მრჩეველი
ნათია კუკულაძე – კომუნიკაციების კომისია, კომისიის წევრი

USAID-ის ანგარიში – ქვეყნის ციფრული ეკოსისტემის შეფასება

10.30pm – 10.45pm

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
მიქაელ ბეიკერი – USAID-ის ციფრული განვითარებისა და კიბერუსაფრთხოების უფროსი მრჩეველი

საქართველოს ელექტრონული კომერციის რეგულირება

10.45am – 11.45am

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
მოდერატორი:
თამარ ბუაძე – მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერების კომპონენტის ხელმძღვანელი, USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამა
გიორგი პაპავა, წამყვანი ეკონომისტი, ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი, ელექტრონული კომერციის რეფორმის პროგრესის შეფასება
პანელური დისკუსია:
ეკა ყუბუსიძე –კომუნიკაციების, ინფორმაციისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
ნატალია ჭყოიძე – საგადახდო სისტემების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ეროვნული ბანკი
ლადო კანდელაკი – იქომერს ასოციაცია საქართველოს თავმჯდომარე

შესვენება ყავაზე

11.45am – 12.15pm


საქართელო საერთაშორისო ინტერნეტ შეერთებების გასაყარზე და ინტერნეტ ფრაგმენტაციის ახალი გამოწვევები

12.15am – 13.15am

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
მოდერატორი:
ვლადიმერ სვანაძე – ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსოტეტის აფილირებული პროფესორი, საჯარო მმართველობის დოქტორი
პანელის მონაწილეები:
ეკა იმედაძე – კომუნიკაციების კომისია, კომისიის წევრი
ეკა ყუბუსიძე – კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
ვაჰან ჰოვსეპიანი – RIPE NCC-ის საგარეო ურთერთობათა ოფიცერი
ჰიმატ სინგხ სანდუ – ციფრული განვითარების სპეციალისტი, მსოფლიო ბანკი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი კანონი და ევროპული სტანდარტები საქართველოსთვის

13.15pm – 13.30pm

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
ქეთევან კუკავა  „ინტერნეტ საზოგადოება საქართველოს“ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემატური ჯგუფის ხელმძღვანელი – „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი კანონი და ევროპული სტანდარტების დანერგვის მნიშვნელობა საქართველოსთვის“

სადილი

13.30pm – 14.20pm

ინტერნეტ ფრაგმენტაციის გამოწვევა

14.20pm – 14.30pm

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
მიხაილ ანისიმოვი, გლობალური ჩართლობის უფროსი მენეჯერი აღმოსავლეთ ევროპა და ცენტრალური აზია, მინიჭებული სახელებისა და ნომრების ინტერნეტ კორპორაცია (ICANN)

ინტერნეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება – 5G და ინფრასტრუქტურის გაზიარების ახალი კანონი, IXP საქართველოში და სხვა ტენდენციები

14.30pm – 15.30pm

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
მოდერატორი:
სანდრო ქარუმიძე – სპექტრის და ტექნოლოგიების დეპარტემენტის უფროსი, კომუნიკაციების კომისია
მონაწილეები:
ეკა ყუბუსიძე – კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო  და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი,  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო    
მარიამ სულაბერიძე – დირექტორი, ოუპენ ნეტი
ეკა სიჭინავა – კონკურენციის ხელშეწყობისა და ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი, კომუნიკაციების კომისია
რატი ახვლედიანი – გენერალური დირექტორი, ინექსფონ ტელეკომი
უჩა სეთური – ააიპ “საქართველოს ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ასოციაციის” გამგეობის თავმჯდომარე

ციფრული მმართველობა და ტენოლოგიების სამართლის გამოწვევები, ხელოვნური ინტელექტის ეთიკური და სამართლებრივი სტანდარტები

15.30pm – 16.30pm

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
მოდერატორი:
ზვიად გაბისონია – პროფესორი, სამართლის დოქტორი, ბტუ “ციფრული მმართველობა და ხელოვნური ინტელექტი საჯარო სექტორში” სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი
მომხსენებლები:
 თამილა შაბაშვილი – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის აპარატის უფროსი
 თამარ როსტიაშვილი – საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი
 გიორგი ხატიძე – პროფესორი, სამართლის დოქტორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დეკანი

შესვენება ყავაზე

16.30pm – 16.45pm

ციფრული წიგნიერების სწავლება საქართველოში – შედეგები და გამოწვევები; კიბერგანათლება აკადემიურ საფეხურზე; ციფრული მოქალაქეობის ინდექსი

16.45pm – 17.45pm

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
მოდერატორი:
მარიკა სიხარულიძე, ციფრული წიგნიერების ექსპერტი
მონაწილეები:
ნათია კუკულაძე – კომუნიკაციების კომისიის წევრი
ნიკოლოზ გაგნიძე – USAID-ის საჯარო მმართველობის პროგრამა
დალი ოსაფაშვილი – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ვლადიმერ სვანაძე – ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი
დავით კიზირია – ციფრული საზოგადოების ინსტიტუტი
დავით შავგულიძე – ციფრული საზოგადოების ინსტიტუტი

ფორუმის შეჯამება და დახურვა

17.45pm – 18.00pm