საქართველოს ინტერნეტმმართველობის ახალგზრდული ფორუმი

19-20 ნოემბერი
დღე 1

რეგისტრაცია / ყავა/ჩაი

10.00- 10.30

ინტერნეტის მოკლე ისტორია

10.30am–10.45am

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
ალექსანდრე ქარუმიძე – საქართველოს კომუნიკაციების ეროვული კომისია

შეხვედრა ე.წ. I-STAR საერთაშორისო ინტერნეტ ორგანიზაციებთან

10.45am – 12.30pm

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
იულია მორენეცი – ახალგაზრდული გლობალური ინტერნეტმმართველობის ფორუმის(Youth IGF) დამფუძნებელი
სირანუშ ვარდანიანი – ინტერნეტ კორპორაციის (ICANN) სასტიპენდიო პროგრამის კოორდინატორი
ხუან პეირანო – ინტერნეტ საზოგადოების (ISOC) უფროსი პოლიტიკური მრჩეველი
მასიმილიანო ტუჩი – ISOC, რეგიონული ტექნიკური მრჩეველი ევროპაში
ვაჰან ჰოვსეპიანი – RIPE NCC-ის საგარეო ურთერთობათა ოფიცერი

შესვენება (ყავა/ჩაი)

12.30pm – 12.45pm

მისასალმებელი სიტყვა

12.45pm – 13.15pm

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
ზვიად გაბისონია – ინტერნეტმმართველობის ახალგაზრდული ფორუმის მრჩეველთა საბჭოს კოორდინატორი (ჩაერთვება დისტანციურად)
დანკო ჯევტოვიჩი –  ICANN-ის ბორდის თავმჯდომარის მოადგილე
ეკა ყუბუსიძე  – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების   სამინისტროს  კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის  უფროსი
ეკატერინე იმედაძე –  საქართველოს კომუნიკაციების კომისიის წევრი

ინტერნეტმმართველობის ადგილობრივი სტეიკჰოლდერები და მათი როლი მმართველობის პროცესში

13.15pm – 13.45pm

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
თამილა შაბაშვილი – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის აპარატის უფროსი 
ეკა ყუბუსიძე – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  სამინისტროს  კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი
ალექსანდრე ქარუმიძე – საქართველოს კომუნიკაციების ეროვული კომისია

სადილი

13.45pm – 14.30pm

დეზინფორმაცია ონლაინ სივრცეში და მასთან ბრძოლის მეთოდები, ინტერნეტ და ინფორმაციული უსაფრთხოება

14.30pm – 15.00pm

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
თამარ ნარინდოშვილი – მასობრივი კომუნიკაციების დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი საქართვეოს ეროვნულ უნივერსიტეტში, მოწვეული ლექტორი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში

ელექტრონული მმართველობის დანერგვა – პერსპექტივები და გამოწვევები

15.00pm – 15.30pm

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
თეონა ტურაშვილი – ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)

ციფრული ტრანსფორმაცია

15.30pm – 16.00pm

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
დავით კიზირია დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია – ბლოკჩეინ ექსპერტი

შესვენება (ყავა/ჩაი)

16.00pm – 16.30pm

ინტერაქცია დარბაზთან და მოსაზრებების შეგროვება–შეჯამება

16.30pm – 17.30pm

საქართველოს ინტერნეტმმართველობის ახალგზრდული ფორუმი

19-20 ნოემბერი
დღე 1

რეგისტრაცია / ყავა/ჩაი

10.00- 10.30

ინტერნეტის მოკლე ისტორია

10.30am–10.45am

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო

ალექსანდრე ქარუმიძე – საქართველოს კომუნიკაციების ეროვული კომისია

შეხვედრა ე.წ. I-STAR საერთაშორისო ინტერნეტ ორგანიზაციებთან

10.45am – 12.30pm

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
ანია გენგო – გაეროს ინტერნეტ მმართველობის ფორუმის სამდივნოს(UN Internet Governance Forum) მრჩეველი პოლიტიკური და ინტერნეტმმართველობის მიმართულებით
იულია მორენეცი – ახალგაზრდული გლობალური ინტერნეტმმართველობის ფორუმის(Youth IGF) დამფუძნებელი
სირანუშ ვარდანიანი – ინტერნეტ კორპორაციის (ICANN) სასტიპენდიო პროგრამის კოორდინატორი
ხუან პეირანო – ინტერნეტ საზოგადოების (ISOC) უფროსი პოლიტიკური მრჩეველი
მასიმილიანო ტუჩი – ISOC, რეგიონული ტექნიკური მრჩეველი ევროპაში
ვაჰან ჰოვსეპიანი – RIPE NCC-ის საგარეო ურთერთობათა ოფიცერი

შესვენება (ყავა/ჩაი)

12.30pm – 12.45pm

მისასალმებელი სიტყვა

12.45pm – 13.15pm

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
ზვიად გაბისონია – ინტერნეტმმართველობის ახალგაზრდული ფორუმის მრჩეველთა საბჭოს კოორდინატორი (ჩაერთვება დისტანციურად)
დანკო ჯევტოვიჩი –  ICANN-ის ბორდის თავმჯდომარის მოადგილე
ეკა ყუბუსიძე  – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  სამინისტროს  კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის  უფროსი
ეკატერინე იმედაძე –  საქართველოს კომუნიკაციების კომისიის წევრი

ინტერნეტმმართველობის ადგილობრივი სტეიკჰოლდერები და მათი როლი მმართველობის პროცესში

13.15pm – 13.45pm

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
თამილა შაბაშვილი – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის აპარატის უფროსი
ეკა ყუბუსიძე – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების   სამინისტროს  კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი
ალექსანდრე ქარუმიძე – საქართველოს კომუნიკაციების ეროვული კომისია

სადილი

13.45pm – 14.30pm

დეზინფორმაცია ონლაინ სივრცეში და მასთან ბრძოლის მეთოდები, ინტერნეტ და ინფორმაციული უსაფრთხოება

14.30pm – 15.00pm

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
თამარ ნარინდოშვილი – მასობრივი კომუნიკაციების დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი საქართვეოს ეროვნულ უნივერსიტეტში, მოწვეული ლექტორი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში

ელექტრონული მმართველობის დანერგვა – პერსპექტივები და გამოწვევები

15.00pm – 15.30pm

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
თეონა ტურაშვილი – ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)

ციფრული ტრანსფორმაცია

15.30pm – 16.00pm

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
დავით კიზირია დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია – ბლოკჩეინ ექსპერტი

შესვენება (ყავა/ჩაი)

16.00pm – 16.30pm

ინტერაქცია დარბაზთან და მოსაზრებების შეგროვება–შეჯამება

16.30pm – 17.30pm

საქართველოს ინტერნეტმმართველობის ახალგზრდული ფორუმი

დღე 2

რეგისტრაცია / ყავა/ჩაი

09.30- 10.00

ციფრული მმართველობა და ხელოვნური ინტელექტი

10.00am–11.00am

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
მოდერატორი: ხათუნა ბურკაძე – ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის აფილირებული პროფესორი, ბტუ-ს სადოქტორო პროგრამის-ციფრული მმართველობა და ხელოვნური ინტელექტი საჯარო სექტორში – თანახელმძღვანელი
სოფიო უგრეხელიძე – BTU
ირინა ბურდული – BTU
მაგდა ბერუაშვილი – BTU

განათლების სფეროში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების პერსპექტივები

11.00am–12.00am

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
მოდერატორი: ხათუნა ბურკაძე – ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის აფილირებული პროფესორი, ბტუ-ს სადოქტორო პროგრამის-ციფრული მმართველობა და ხელოვნური ინტელექტი საჯარო სექტორში – თანახელმძღვანელი
ნინო უგრეხელიძე 
BTU
ქრისტინე ქაჯაია 
BTU

ხელოვნური ინტელექტი და ინოვაციები

12.00am – 12.30pm

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
გიორგი გიორგობიანი – უფროსი ინჟინერი, Genentech

შესვენება (ყავა/ჩაი)

12.30pm – 12.45pm

გამოხატვის თავისუფლება ონლიან, ინტერნეტკონტენტის ხელმისაწვდომობა, დეზინფორმაცია ონლაინ სივრცეში და მასთან ბრძოლის მეთოდები

12.45pm – 13.45pm

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
გიორგი დავითური – ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)
ანნა გვეტაძე – კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტი

სადილი

13.45pm – 14.30pm

ინტერნეტი და ინფორმაციული უსაფრთხოება

14.30pm – 15.00pm

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
ნინო ნიაური – HT Solutions, კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ინტერნეტი და ციფრული ეკონომიკა

15.00pm – 15.30pm

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
გიგა თვაური -BTU

ინტერნეტი და ციფრული ტრანსფორმაცია

15.30pm – 16.30pm

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
გურამ ბააკაშვილი -BTU

Web 3.0 და უსაფრთხოება
დისკუსია / კითხვა პასუხი

16.30pm – 17.00pm

ინფორმაცია პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
მაგდა თავხელიძე (ISOC)

ჯგუფური დავალების წარდგენა / ჯგუფებად დაყოფა

17.00pm – 17.15pm

ჯგუფური დავალების მომზადება

17.15pm – 17.30pm

დავალების წარდგენა

17.00pm – 17.45pm

შეხვედრის შეჯამება / დახურვა

17.45pm – 18.00pm

საქართველოს ინტერნეტმმართველობის ახალგზრდული ფორუმი

დღე 2 

რეგისტრაცია / ყავა/ჩაი

09.30- 10.00

ციფრული მმართველობა და ხელოვნური ინტელექტი

10.00am–11.00am

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
მოდერატორი: ხათუნა ბურკაძე – ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის აფილირებული პროფესორი, ბტუ-ს სადოქტორო პროგრამის-ციფრული მმართველობა და ხელოვნური ინტელექტი საჯარო სექტორში – თანახელმძღვანელი
სოფიო უგრეხელიძე – BTU
ირინა ბურდული – BTU
მაგდა ბერუაშვილი – BTU

განათლების სფეროში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების პერსპექტივები

11.00am–12.00am

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
მოდერატორი: ხათუნა ბურკაძე – ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის აფილირებული პროფესორი, ბტუ-ს სადოქტორო პროგრამის-ციფრული მმართველობა და ხელოვნური ინტელექტი საჯარო სექტორში – თანახელმძღვანელი
ნინო უგრეხელიძე 
BTU
ქრისტინე ქაჯაია 
BTU

ხელოვნური ინტელექტი და ინოვაციები

12.00am – 12.30pm

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
გიორგი გიორგობიანი – უფროსი ინჟინერი, Genentech

შესვენება (ყავა/ჩაი)

12.30pm – 12.45pm

გამოხატვის თავისუფლება ონლიან, ინტერნეტკონტენტის ხელმისაწვდომობა, დეზინფორმაცია ონლაინ სივრცეში და მასთან ბრძოლის მეთოდები

12.45pm – 13.45pm

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
გიორგი დავითური – ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)
ანნა გვეტაძე – კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტი

სადილი

13.45pm – 14.30pm

ინტერნეტი და ინფორმაციული უსაფრთხოება

14.30pm – 15.00pm

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
ნინო ნიაური – HT Solutions, კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ინტერნეტი და ციფრული ეკონომიკა

15.00pm – 15.30pm

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
გიგა თვაური -BTU

ინტერნეტი და ციფრული ტრანსფორმაცია

15.30pm – 16.30pm

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
გურამ ბააკაშვილი -BTU

Web 3.0 და უსაფრთხოება
დისკუსია / კითხვა პასუხი

16.30pm – 17.00pm

პანელის შესახებ
 ანგარიში   ვიდეო
მაგდა თავხელიძე (ISOC)

ჯგუფური დავალების წარდგენა / ჯგუფებად დაყოფა

17.00pm – 17.15pm

ჯგუფური დავალების მომზადება

17.15pm – 17.30pm

დავალების წარდგენა

17.00pm – 17.45pm

შეხვედრის შეჯამება / დახურვა

17.45pm – 18.00pm