თანა-კოორდინატორი: ნინი ბალარჯიშვილი

თანა-კოორდინატორი: გიორგი ალადაშვილი

წევრები:

  1. მაგდა თავხელიძე
  2. გიორგი მაკარაშვილი
  3. მარიამ ბიბილაშვილი
  4. გულნაზ ბოკუჩავა
  5. ლაშა მეყანწიშვილი
  6. გურამ ბააკაშვილი
  7. გიგა თვაური
  8. სოფო მაისაია