თავმჯდომარე: ზვიად გაბისონია

  1. უჩა სეთური
  2. გიორგი გვასალია
  3. ნიკა გაგნიძე
  4. თამილა შაბაშვილი
  5. ზაზა ცირამუა
  6. ეკა ყუბუსიძე
  7. თეა იმედაძე
  8. დალი ოსეფაშვილი
  9. ნათია კუპრაშვილი